|
První fotovoltaická elektrárna STRABAG Asfalt s.r.o.
|
Modernizace obalovny Těšovice
|
Uzavření provozů obaloven Travčice a Písečná
|
Ve Vinařicích vyrostla nová obalovna
|
Založena Obalovna Sokolov s.r.o.
|
Změna názvu společnosti BOHEMIA ASFALT, s.r.o.
ODKAZY