Ve Vinařicích vyrostla nová obalovna

Nová koncernová obalovna ve Vinařicích bude asfaltovou směsí zásobovat stavby v Praze a blízkém okolí hlavního města.