Business Compliance

Úspěch naší práce závisí na důvěře všech zúčastněných: našich zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, veřejných institucí i společnosti jako celku. Vždy jednáme profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí. Při podnikání dbáme na dodržování platných zákonů, interních předpisů a také etických pravidel naší společnosti. Ctít a dodržovat etická pravidla koncernu STRABAG SE je povinností každého našeho zaměstnance.